Echino

Estuko Furuya, 43″ wide, 45% Cotton/55% Linen